Priser:


Bilder av hus, gård, hytte 10 stk høyoppløselige bilder inkludert etterbehandling:

- Ekstra bilder, pr. bilde

Boligvideo, 30 sekunder ferdig redigert.

- Ekstra per (påbegynte) 5 sekunder

Bilder av kjøretøy (6 høyoppløselige bilder):

Skipsvideo/båtvideo, ca 2 minutter ferdig redigert.

  (Eksempelvideo) (Eksempelvideo 2)

Skipsfoto/Båtfoto (6høyoppløselige bilder)

Ekstra bilder per stk.

-Ved passering Geitastrand kommer ikke    transportkostnader i tillegg.

Familieportrett (6 høyoppløselige bilder):

Video, ca 2 minutter ferdig redigert

   (Rundskue)  (Eksempelvideo)

Bestillingsoppdrag oppdrag per time

-Fotografi

-Fotografi med rettigheter

-Video per 10 sekunder

-Video per 10 sekunder med rettigheter

(Esempelvideo)

Kjøp av bilder (stock)

Kjøp av bilder (stock) med rettigheter

Kjøp av video (stock) per 10 sekund

Kjøp av video (stock) med rettigheter per 10 sekund


Transportkostnader kommer i tillegg i forhold til statens satser.

Transportkostnader i Trøndelag starter ved mitt hjemsted, kjørastien 26, Orkdal

Transportkostnader i Dombås og Lillehammer avklares på forhånd.


Ved fotturer fakturerer jeg per time gangtid fra turens start til ankomst og retur. Ikke for selve fotograferingen. Transportkostnader kommer i tillegg.
1 200,-

100,-

1500,-

200,-

600,-

1500,-900,-


100,-700,-

1200,-


280,-

400,-

650,-

500,-

650,-


280,-

430,-

300,-

500,-


3,50,- per kilometer
130,- per time