(placeholder)

For boligmegler

Drone er et fantastisk verktøy for å fremheve boligens beliggenhet på en oversiktlig måte. Det er derfor et kraftig virkemiddel i markedsføringen, og flere og flere meglere ser verdien av dette. Drone viser nærmiljøets kvaliteter som for eksempel strender, skoler, idrettsanlegg og lignende. Boliger med unik beliggenhet, som for eksempel strandeiendommer, og steder med utsikt, er godt egnet for å vise boligens verdi fra luften. Dette gjelder også for boligeiendommer som ligger i “andre rekke”, der kort avstand til for eksempel sjø ikke vil vises på vanlig boligfoto.

Dronebilder forutsetter at fotografen må opp å bruke luftrommet, og må derfor forholde seg til lover og regler satt av Luftfartstilsynet. Det er blitt mye mer fokus på dette i den senere tid, og dronebransjen begynner å ta sikkerhet på alvor. Kritiske situasjoner der droner truer luftrommet ved flyplasser setter ekstra fokus på regelverk og etterlevelse av dette. Jeg er godkjent til å fly drone og har mine papirer i orden.


Nyttig å vite for deg som eiendomsmegler

-For å kunne bruke et bilde tatt av drone må den som flyr dronen ha lisens fra luftfartstilsynet (RO1, RO2, RO3).

-Det er ikke lov til å fly nærmere enn 50 meter fra folk eller hus uten aktiv godkjennelse fra alle berørte parter. I praksis vil dette si at man klarer å fly innenfor vanlig regelverk ved foto av landbrukseiendom, hus som ligger med god avstand til naboer og en del hytter. Så snart det blir mer tettbebygd, i bysentrum og i vanlige villaområder er det nesten umulig å gjennomføre droneoppdrag uten å bryte de regler som er satt. Min drone tar høyoppløselige bilder nok til at en avstand på 50 meter gir mer en gode nok bilder selv etter digital zooming i etterkant.

-Om en megler vil fly selv må man ha minimum RO1, og fly i henhold til de regler som beskrevet ovenfor